Corpórea 2009

L’obra de l’Hanamaro “llet” está seleccionat en la convocatoria de Corpórea.

Al llarg de la història, el cos i la seua representació han sigut reflex de cada moment històric. Tant el mateix cos com a suport, com la seua imatge, han expressat l’estadi de pensament i l’evolució ideològica de cada cultura, per tant, l’estudi del cos ha sigut un pilar bàsic en el coneixement de la història, de les societats i de nosaltres mateixos. En el món actual sorgeixen noves qüestions sobre la configuració del cos, la fragmentació del jo, la pèrdua de la identitat, un nou cànon de bellesa, el culte desmesurat al cos, la seua fragilitat, la violència, la sexualitat, la biogenètica, els nous mitjans de comunicació, Internet, la realitat virtual, la seua desmaterialització, etc. i donen origen a un nou cos contemporani i a diferents formes de representar-lo d’acord amb el seu moment històric. Sota aquesta premissa, el MUA va organitzar, al final del 2008, la convocatòria artística Corpórea, un certamen artístic internacional centrat en la investigació del cos humà i la seua representació en la contemporaneïtat. De 230 artistes presentats s’han seleccionat 62 per a participar en l’exposició Corpórea. Aquesta mostra és, per tant, fruit de una profunda reflexió d’aquests artistes sobre el cos en el món contemporani, de com es concep i imagina, i sobretot, de com s’entén en una societat que es debat entre la descorporeïtzació progressiva i el culte trastocat al cos. La gran riquesa de l’exposició radica en la gran varietat de temes i tècniques que utilitzen a l’entorn del cos des d’una concepció lliure i actual. Corpórea es constitueix com un centre d’investigació i reflexió a l’entorn de la concepció del cos i a la representació d’aquests en el món contemporani, des de la visió de diferents artistes, i mostra l’evolució, vigència i riquesa de la creació artística contemporània.